Monday, September 20, 2010

Jill en Jaimy aan het cake bakken

Hallo allemaal,

deze 2 video's op Youtube wilden we jullie toch echt niet onthouden. Jill was aan het spelen bij Jaimy en ze mochten een cake gaan bakken. Op de video's zie je de dames druk aan het werk met het beslag.

Uiteindelijk is het een heerlijke cake geworden!Monday, August 30, 2010

Operatie geslaagd!

Zoals beloofd zou ik nog even een update sturen over hoe het vandaag gegaan is in het ziekenhuis.

Om even na 7:00 uur was Jill aan de beurt en werd zij klaar gemaakt voor de operatie. Om te beginnen moest er een Paracetamol zetpil naar binnen. Dat vond mevrouw niet zo'n goed plan. Maar met Sabina en 2 (!) verpleegkundigen aan het bed ging het uiteindelijk.

Vervolgens naar de OK voor het kapje om in te slapen en de operatie kon beginnen. Zo'n 3,5 uur later was de operatie klaar. Jill werd langzaam wakker, maar was nog heel erg ver weg en erg suf.

Volgens de arts was de operatie geslaagd, maar was het veel meer werk dan ze hadden verwacht. Ze hebben de ontsteking verwijderd en zoveel mogelijk schoon gemaakt. De tijd zal het moeten leren hoe haar gehoor aan de rechter kant is hersteld, maar de doktoren gaven aan dat waarschijnlijk over een half tot een jaar de operatie opnieuw gedaan moet worden. Dat zien we later wel.
Later op de middag ging het eigenlijk steeds beter. Ze dronk goed, plaste goed, en begon weer babbels te krijgen. Ook het eten ging er redelijk goed in, al is het natuurlijk nooit zo lekker als thuis. :-)

Vannacht moet ze nog in het ziekenhuis blijven en dan hopen we dat ze morgen naar huis mag. Sabina blijft vannacht bij haar, dus ze is niet alleen.

Natuurlijk iedereen bedankt voor de belletjes en de aandacht (binnen en buiten het ziekenhuis). We houden jullie op de hoogte.

Groeten van ons!

Spannend dagje voor Jill

Vandaag wordt Jill geopereerd aan haar oor. Zoals de mesten van jullie wel weten heeft Jill al maanden een oorontsteking. Ze heeft er eigenlijk geen last van, maar er blijft maar troep uit komen. Verder heeft ze laatst een gehoortest gehad en daaruit bleek dat ze aan de ene kant 60 dB gehoorverlies heeft.

Vanmorgen moest ze om 7:00 uur in het ziekenhuis zijn en om 8:00 uur staat de operatie van 2-3 uur gepland. Onder volledige narcose gaan ze aan de achterkant van haar oor naar binnen en wordt het trommelvlieg gelicht. Dan gaan de doktoren de ontsteking die aan de binnenkant van haar oor zit proberen weg te halen en de gehoor gangetjes schoonmaken.

Vanmiddag zal ze bijkomen uit de narcose en moet ze een nachtje blijven. Een spannende dag dus. Zal morgen wel even een update plaatsen.


Wednesday, July 21, 2010

Reactie over de berichtgeving over ons nieuwe pand

Zoals de meeste wel hebben gelezen en gezien in de media, is er veel aandacht voor de nieuwe panden van de waterschappen en in het bijzonder die van ons nieuwe pand.

Afgelopen week was er een reportage over het pand bij RTL en ook het Noord Hollands dagblad besteedde er aandacht aan. Helaas hebben de media niet het hele verhaal verteld.

Onderstaand stuk is een reactie op de berichtgeving en aangezien ik een waterschapper ben, vond ik het een goed idee om dit o onzeblog te plaatsen.

Groet,

Sabina

Hele reactie waterschap Hollands Noorderkwartier

Volgens vastgoeddeskundigen is het Hollands Noorderkwartier van alle waterschappen (onderzochte periode: 2005-2010) veruit het duurst uit met dit nieuwbouwproject. Ook gerelateerd aan het aantal werkplekken, vierkante meters etc. Dat zou volgens het EIB met een aantal zaken te maken hebben: 1. forse investeringen in de uitstraling van het kantoor (het ontwerp, veel glas, details zoals een logo in de muur gebeiteld in plaats van een naamplaat) 2. forse investeringen in duurzaamheid, o.a. energiebesparende installaties en 3. een flinke investering in de buitenruimte/watertuin.

Hoe kijkt het waterschap hier zelf tegenaan? Vindt u de kosten verantwoord voor de (decentrale)overheidsorganisatie?

Wat niet verantwoord is, is een investering uitstellen die ons €3 mln per jaar oplevert! Wij nemen onze verantwoordelijkheid door een gebouw neer te zetten met duurzaamheids-eigenschappen die tot het beste horen wat Nederland met al haar kennis en kunde heeft te bieden. Dit gebouw heeft duurzame en energiebesparende materialen en installaties waarmee het een voorbeeld is voor duurzaam bouwen. Daarom investeren we ook in helofytenfilter (water reinigen door riet), waterberging onder het parkeerterrein, koeling middels waterdaken, betonkernactivering met WKO, daglichtregeling, aanwezigheidslichtregeling, hergebruik bestaande materialen b.v. basalt. Het gebouw is een puur Nederlands product, een Nederlandse architect en uitsluitend Nederlandse bouwbedrijven. Daarnaast is het een efficiënte werkomgeving met flexplekken, een kantoor van goede kwaliteit en een goede werkomgeving voor onze medewerkers.

Investeren in duurzaamheid heeft een prijs. Volgens het EIB wagen commerciële partijen zich niet aan deze investeringen, omdat er twijfels bestaan over het terugverdieneffect. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Wij weten zeker dat het een zinvolle en weloverwogen investering is. Delen van onze huisvesting nu zijn een paar eeuwen oud. Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid door duurzaam en kostenefficiënt te bouwen voor de toekomst. Daarbij kiezen we iedere keer en uitsluitend voor bewezen technieken. Geen dure airco’s, maar warmte-koudekoppeling en waterdaken voor de koeling. Geen regenwoudhout maar duurzaam geteeld bamboe. Hergebruik van ons basalt dat we anders niet meer mogen toepassen. Met dit gebouw zijn de baten groter dan de lasten.

Genoemde deskundigen achten de noodzaak van een nieuw aangelegde buitenruimte/watertuin niet groot. Het zorgt voor uitstraling van het kantoor, maar zij vragen zich af wat een waterschap hiervoor terugkrijgt. Het waterschap heeft nauwelijks bezoekers en bovendien is dit ook niet een taak van een waterschap. Wat is de reactie van het waterschap hierop?

Net als bij het gebouw investeren we bij de aanleg van het terrein in duurzame materialen en methoden. Vanuit onze kerntaak hechten wij groot belang aan compensatie voor verharding, in de vorm van waterberging. Ook hier nemen we onze verantwoordelijkheid. De parkeerplaats heeft waterbergend vermogen waardoor regenwater bij zware regenbuien geleidelijk weg kan stromen waardoor het riool niet overbelast raakt en wij de omgeving niet belasten. Het regenwater van de parkeerplaats wordt gezuiverd in een helofytenfilter en kan zonder langs de rioolwaterzuivering te gaan weer in het oppervlaktewater.

Net als bij een aantal andere waterschappen zijn de kosten voor het kantoor bij Hollands Noorderkwartier in de orde van grootte van een nieuw kantoor aan de Amsterdamse Zuidas, wat een van de duurste kantorenlocaties van Nederland is, zeggen vastgoeddeskundigen. Zij gaan daarbij uit van een (kale) prijs van rond de € 1500 m2 (op basis van bouwkosten, exclusief parkeervoorzieningen) voor een toplocatie. Een eenvoudige locatie ligt rond de € 1000 per m2. Hoe kan het volgens u dat het waterschap qua kosten zo hoog zit, op een goedkopere locatie?

Het is altijd verleidelijk om te vergelijken. Dat lijkt een beter idee te geven. Maar vergelijken in dit geval levert een vertekend beeld op. Wij zetten een volledig ingericht gebouw neer, dat beschikt over belangrijke duurzaamheidskwaliteiten, een gebouw dat kan blijven functioneren ook als er ernstige wateroverlast is (calamiteitbestendig). Een gebouw waar we met al onze mensen efficiënt ons werk kunnen doen. In onze prijs zitten alle kosten, ook onze eigen uren, de bouwrente, inrichting, ict, verhuizing, alles. En die prijs wordt naar alle waarschijnlijkheid nog een behoorlijk stuk lager dan het budget dat wij gepland hebben. Ook daarom is het lastig om op basis van ons budget een vergelijk te trekken met de prijzen van andere gebouwen.

Is er volgens u voldoende gekeken naar goedkopere alternatieven? Eenvoudigere nieuwbouw? Leegstaande kantoren? Zo ja, naar welke dan? En waarom is in deze afweging uiteindelijk gekozen voor dit project?

Wij zien ook dat er in de provincie gebouwen leegstaan. Wij hebben de beste adviseurs laten zoeken naar passende gebouwen. En daaruit bleek dat die gebouwen niet alle medewerkers kunnen huisvesten (we passen er niet in) èn niet de goedkoopste zijn wat betreft duurzaamheid en energie en dat geen gebouw voldeed aan de capaciteit en mogelijkheden voor flexwerken. Daarom hebben we – het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap - besloten nieuw te bouwen.

Hoe verantwoordt u de kosten in het licht van de al langer lopende discussie over het mogelijk veranderen van de organisatiestructuur/het opheffen van waterschappen (bijvoorbeeld door ze op te laten gaan in provincies)? Was het niet verstandiger geweest om de nieuwbouw uit te stellen totdat duidelijk was wat de rol van de waterschappen in de toekomst zal worden?

Het besluit voor een nieuw gebouw dateert uit 2007. De recente discussie over de waterschappen is gestart in sommige verkiezingsprogramma’s voor de tweede kamerverkiezingen 2010. Het is goed dat er een discussie wordt gevoerd over die bestuurlijke organisatie en of dat eventueel anders kan. Die discussie hoort thuis in de Tweede Kamer. Wat niet ter discussie staat is al dat werk dat wij hier in Noord-Holland verrichten om Noord-Holland veilig te houden. Dat takenpakket blijft hoe dan ook bestaan en de organisatie die daarvoor nodig is moet ook altijd ergens worden ondergebracht. Dus de nieuwbouw en de bestuurlijke discussie staan los van elkaar.

Sunday, June 13, 2010

Een update halverwege de reis

Hallo allemaal,

In het midden van de twee weken VS, wordt het eens tijd om iedereen te updaten. Zoals sommige van jullie weten zit ik dit keer 2 weken in de VS. 1 week in Chicago, in Abbott Park en de 2e week in Washington DC voor een congres.

De eerste week in Abbott park was erg wennen. Ik was daar om een project kick-off te doen om 2 systemen te gaan integreren. Is erg goed om daar te zijn en even ”face time” te hebben met diverse Directors. Workshop is prima verlopen, was goed voorbereid en de mensen waren erg constructief. De grote uitdaging in dit proejct is om een papieren proces te verlaten en een nieuw proces in te richten met de data nu in een elektronisch systeem.

Maar goed, de eerste keer naar het nieuwe hoofdkantoor. Wow, wat een ervaring. Een complex zo groot als plm. De Oostertocht, Stad van de Zon en Park van Luna bij elkaar. Bussen die je van de ene kant naar de andere kant van het complex brengen. Een paar opvallende dingen:

Dames die ik eerder nog op hoge hakken zag lopen, “exercisen” tijdens de lunch op sport schoenen door de gangen in een snelle wandelpas.

Heel veel cubicles. Een soort van leg batterijen als kanoor. Ik had er zelf ook een, zeg maar een kantoor van 2,5 bij 2,5 meter. Als je hoger op komt, dan krijg je je eigen kantoor en als je het helemaal maakt, dan krijg je een kantoor met ramen. Heb me deze week vooral gerealiseerd hoe Europees ons kantoor in Marietta is.

Prachtige titels: Meeting Planner Manager. Dan plan je dus vergaderingen, maar het klinkt wel..

Al met al wel een super week! Veel mensen gesproken en ik denk mezelf goed neergezet. Niet verkeerd als je iedere dag nu wel een bericht krijg over afdelingen die gaan sluiten of zelfs complete business units die afgestoten gaan worden.

Vrijdagavond laat naar Washington gevlogen voor het congres wat zondagavond gaat beginnen.

Ik heb uigebreid de toerist uitgahangen en allerlei museums bezocht die hier allemaal gratis zijn. Even langs geweest bij mijn vriend Barack, maar hij had even geen tijd. :-)

Ben in Washington Monument geweest, op de top van de 555 feet “naald”. Daarna naar WOII memorial, het Air en Space Museum en daarna naar het capitool.’s Middags speelde de USA tegen Engeland. Ben naar Dupont Circle gegaan, waar het live werd uitgezonden. Echt heel gaaf, maar heel erg heet. Ruim 30 graden met een felle zon. Echt super, met natuurlijk het volkslied uit volle borst. Klik maar op het filmpje, dan krijg je een impressie.Dat was het weer voor deze keer. Na dze week wellicht weer een update.Bas

Monday, May 31, 2010

KSV United was geweldig!!!

Afgelopen zaterdag was het voor de tweede keer KSV United. Dit is een dag voor de jeugd van KSV en staat in het teken van allerlei voetbal spelletjes waarbij het plezier in het voetballen voorop staat. Zo meosten ze met ballen door fietsbanden schieten, maar werd ook de snelheid van de bal gemeten tijdens het schieten op doel.

Om 12:00 uur werden de kabouters verwacht en zij zouden een heuse Champions League spelen in een opblaasbaar stadion. Ze moesten verzamelen in de kleedkamer en zouden dan gezamelijk het veld op gaan. Voor de meeste jongens was het de eerste keer en de opkomst zullen zij echt nooit meer vergeten en ook voor de ouders was het helemaal geweldig. De opkomst staat op Youtube en kunnen jullie hieronder zien.Het was een geweldig feest voor alles en iedereen bij KSV. De komende tijd worden er nog meer foto's geplaatst, maar ik heb er een aantal van Scott opgezocht. De hele collectie staat hier.Wednesday, May 19, 2010

Eerste A380 geland in Frankfurt!

Ik was zojuist getuige van de eerste landing van de A380 van Lufthansa. Het was groot nieuws hier in Duitsland in de kranten en ook op de TV. Totaal worden er 15 toestellen geleverd en dit was de eerste.

Het is een beetje een maf ding. Het lijkt op een 747 die van achter is aangreden en de hoogte is ingeschoten. Hij lijkt niet zo lang maar is wel heel hoog. Vorige week zag ik er een in New York en die was van Air France. Wel grappig om te zien.

Bas


Update 22:30 - Zie hier de foto. Niet zelf gemaakt maar van het net geplukt.


Thursday, May 13, 2010

En dat was Boston...

Zit op het moment in de lounge van Boston Logan Airport en moet nog een paar uur wachten voor ik via New York terug vlieg near Nederland. Kan ik dus mooi ff het een en ander schrijven over hoe deze week gegaan is.

Ik was deze week in Boston om een congres bij te wonen van EMC, genaamd EMC World. Een giga groot congres met zo'n 8,000 mensen. Op dit congres had ik de kans om te spreken in een van de break-out sessies, waarbij er ruimte is voor zo'n 200 mensen per sessie.

De presentatie was woesdag en ging helemaal goed! Een volle zaal en goede vragen na afloop, dus ik was helemaal happy. Zodra ik de foto's heb gekregen van mijn collega zal ik ze posten zodat jullie een impressie krijgen van hoe het was.

Vandaag was het congres op tijd afgelopen en ben ik met collega Mike de stad in gegaan en hebben we lekker buiten gelunched en koffie gedronken. Een smetje was dat het geen Starbucks was, maar dat overleven we wel weer. :-)

Boston is een hele gave stad dat erg lijkt op Europa. Je hebt het gevoel dat je ergens in Engeland rond loopt. Ik heb wat foto's gemaakt met mijn telefoon die jullie alvast kunnen zien. We zijn nog even langs het café gelopen zoals dat altijd te zien was in Cheers, de serie.

In het volgende artikel op de blog zal ik meer vertellen over het congres.
Lekker aan de koffie. De club sandwich was al op. :-)

De openbare bibliotheek van Boston

Oud en nieuw door elkaar en mensen in het park.

Friday, April 23, 2010

Het was mooi in Mooi Zutendaal

Zoals sommige van jullie weten hadden opa en oma Ursem een weekendje weg gehad van de "Sinten" op het Staalplantsoen.

Dat heeft afgelopen weekend plaatsgevonden en we hebben een geweldig weekend gehad, de weergoeden waren ons heel goed gezind. Vrijdagmorgen hebben we alles ingepakt, zodat de kids niet in de gaten hadden dat we weg zouden gaan. Om 12:00 uur hebben we ze "overvallen" bij school en zijn we direct naar België gereden.

We hadden daar een huis gehuurd op een vakantiepark. Dit huis was een scandinavisch huis, helemaal van hout. Het zag er erg mooi uit en je had het gevoel dat je zomaar in Zweden of Noorwegen kon zijn. het was een huis voor 6 personen, waarbij zelfs de kinderen een aparte slaapkamer hadden. Dat zie je toch niet zo vaak. Het stond op een park van Hoogeboom Vakantieparken. Het park zelf was niet zo heel erg groot, maar dat is a. niet erg voor onze kids en b. alles wat je nodig had was er wel. Dus een speeltuin, indoor zwembad, indoor speelparadijs, restaurant en klein kampwinkeltje.

Van daaruit zouden we dan zaterdag naar Plopsa Indoor in Hasselt gaan. Dat was een 20 minuten rijden, dus prima te doen. We hebben daar een heerlijke dag gehad. Het grootste gedeelte is indoor, maar er is ook een kleine gedeelte buiten en belangrijker, er was buiten een groot terras waar je heerlijk kon zitten. Gezien het feit dat het echt prachtig weer was, hebben we daar natuurlijk heerlijk gezeten.


Zondag hebben we op het park gebivakkeerd. 's Morgens eerst gezwommen en daarna lekker bij het huisje gezeten. Gewoon relaxed! Aan het einde van de dag zijn we weer terug naar Nederland gereden. Onderweg moest er nog wel gegeten worden en Scott wilde in een echt restaurant. Bij Akersloot staat er zo'n welbekend restaurant waar je met iedereen naar Toekan. :-) Ik was nooit zo'n fan van die eetschuur, maar ik moet zeggen dat we er heerlijk hebben gegeten. Voor de kinderen wordt goed gezorgd met kleurtjes, een tijdschrft met spelletjes enz. Het enige wat ik heb gemist is de bekende kers op de appelmoes. :-)

We hebben een heel aantal foto's gemaakt. Klik op de Foto Gallerij onder links of klik hier.

Groeten van ons.

Tuesday, April 13, 2010

Vaag figuur op het pad... :-)

OK, ik moest even een route hebben van huis naar een ander adres en zag dat Google Streetview nu ook bij ons in de straat is.

Dus dan ga je even kijken en dan blijkt dat er een heel vaag figuur op het pad staat. Ha ha!!!

Pap, je bent nu officieel een bekende wereldburger.

Overigens staan er op dak nog 2 vage figuren. De ene is an het werk en de ander staat met zijn pakje shag in de hand. Waarom verbaast mij dat nu niet. :-)))) Kijk zelf maar door op de link beneden te klikken. Je kunt navigeren en ook in/uitzoomen.
Klik hier om verder door onze straat te navigeren.

Friday, April 09, 2010

Paastoernooi van de kabouters van KSV

Afgelopen zaterdag, 3 april, speelde KSV op een toernooi bij DEM in Heemskerk/Beverwijk. Dit is de club waar Rafael van der Vaart groot geworden is voordat hij naar Ajax ging.

Het was een genot om onze kabouters aan het werk te zien tegen de veelal grotere tegenstanders. van de 5 wedstrijden gingen er 3 verloren, 1 gelijk en 1 werd er gewonnen. De jongens hadden een prachtige ochtend en waren blij met hte resultaat.

Natuurlijk wilde ik jullie de foto's niet onthouden.

Kabouters

Intussen is ook Sabina weer terug in Huize Ursem. Ze hebben het heerlijk gehad en misschien, als de foto's het daglicht kunnen verdragen, zullen we er een paar met jullie delen.

Groeten van ons.

Tuesday, March 30, 2010

Een nieuwe lente, een nieuw begin

Het is alweer een tijdje geleden dat we een berichtje hebben geplaatst. Net als iedereen hebben wij het ook druk, druk, druk.

Gelukkig hebben we de winter nu achter ons gelaten en kunnen we het voorjaar tegemoet zien. Dankzij vader de Boer ligt de tuin er weer tip top bij en begint alles weer te bloeien en te groeien. Ook de kids kunnen weer lekker naar buiten en zijn dan ook regelmatig te vinden in het speeltuintje. Op deze foto zitten Casper en Jill in de schommel en genieten van het lekkere weer om buiten te spelen.Eindelijk heb ik mijn eerste project te pakken met betrekking tot de integratie. Er moeten 2 IT systemen aan elkaar gekoppeld gaan worden en mij is gevraagd een team te leiden die onderzoek moet doen of dit überhaubt mogelijk is. Als dat mogelijk is, moeten we als team een project plan indienen voor de uitvoering van dit project. Heb er heel veel zin in. Het boeiende hieraan is dat er veel "nieuwe" collega's aan dit project mee doen, dus op die manier kan ik mooi de nieuwe organisatie verkennen.

Verder ben ik op dit moment bezig mijn presentatie voor te bereiden die ik ga geven in Boston. Dit is een congres in mei en daar ga ik een verhaal houden over een project dat ik vorig jaar heb geleid. In dit project hebben we op een hele innovatieve manier documenten (miljoenen) gemigreerd van een systeem in Brussel naar een nieuw systeem in Kopenhagen. Dit alles zonder dat de gebruikers er last van hadden. Op vrijdag werkten zij nog in het oude systeem en maandag stond alles in het nieuwe systeem in Kopenhagen.

Het aankomende weekend wordt een heerlijk rustig druk weekend. :-) Zoals de meeste van jullie wel weten gaat Sabina een klein weekje naar de zon met Rianne. Onder het motto: De mannen naar de sneeuw, de vrouwen naar de zon! Ik heb al even gekeken en het weer is daar erg saai. De afgelopen week en de komende week: Zon, 22 - 25 graden. Ik beloof dat we een paar foto's zullen delen als de dames terug zijn. Voor mij betekent dat een aantal dagen alleen met de kids, vandaar een rustig druk weekend. Rustig, in de zin van een lang paas weekend, druk in de zin van alles regelen met de kids. Ik kijk er naar uit en Sabina heeft het meer dan verdiend! Ze is heel druk met haar werk, mogelijke functie van teamleider, cursus Office manager, klassenmoeder van klas 1/2B, en wat al nog niet meer.

Zo, jullie zijn weer op de hoogte van het wel en wee bij ons. Tot snel!

Monday, February 15, 2010

Laatste dag Solvay en Gelukkig nieuwjaar???

Vandaag is officieel de laatste dag dat wij Solvay Pharmaceuticals zijn. Morgen is Day 1 en dat houdt in dat we vanaf dat moment onder de Abbott vlag gaan werken. Afgelopen week is de goedkeuring ontvangen van de EC en dat houdt in dat alles klaargemaakt gaat worden voor Day 1. Vrijdag hebben we al een tele conference gehad met ons management en die vertelde al een aantal dingen. Officiele mededelingen komen pas morgen om 7:30. Vooralsnog worden wij als groep opgehangen in de R&D organisatie. De komende maanden zal er meer duidelijk moeten worden omdat al aangegeven is dat dit een tijdelijke organisatie is. Hoe tijdelijk tijdelijk is, weet je maar nooit. Maar wij verwachten wel dat we de komende 1 a 1,5 half jaar bezig zullen zijn om de huidige system te gaan integregen met die van de nieuwe organisatie.Ja, gelukkig nieuwjaar! Zaterdag stonden de buren, Bas en Ming-Ri, opeens voor de deur met een hele schaal met chinees eten. Wat bleek, het was chinees nieuwjaar! Het schijnt dan een traditite te zijn dat iedereen eten maakt en dat met bekenden deelt. Wij vonden het in ieder geval erg lekker! Het chinese nieuwjaar duurt 15 dagen en dit jaar is het het jaar van de tijger! Volgend jaar is het op 3 februari en is het het jaar van het konijn. Wil je hier meer over lezen, kijk dan op Wikipedia of kijk hier. Tsja, zo leer je iedere dag weer een beetje bij.

Het zal iedereen niet ontgaan zijn dat dit weekend de winterspelen zijn begonnen. Nu, ik kan jullie mededelen dat de eerste medailles zijn gewonnen in Huize Ursem. Zowel de gouden en de zilveren bij het skiën en het bobsleëen. Sinds kort hebben we een Wii en dat is helemaal leuk! Incl. zo'n balance board. De kids kunnen het al goed vinden. Jill moest in het begin even wennen, maar nu gaat het haar ook goed af. Scott die kan het al aardig. Ben werkelijk afgemaakt door hem met tennis en bowlen en AJAX (ik) moest het afleggen tegen AZ (Scott) door penalties.

Monday, February 08, 2010

Super Bowl Sunday

Gister was de Super Bowl in de VS. Dit is de finale van het american football seizoen. En dat is echt huge!!! NBC, die de uitzending doet, vraagt USD 2,5 Miljoen voor een spot van 30 seconden. Dat is dus 5 miljoen voor een minuut. Dat houdt ook in dat de beste commercials uitgezonden worden. En die zijn echt geweldig om naar te kijken.

Zie hieronder de promo en daar onder de link naar het speciale Youtube kanaal voor alle commercials. Echt helemaal gaaf. Oa. Audi, CareerBuilder en Danny's zijn erg leuk.Zie hier de link naar ale commercials: http://www.youtube.com/adblitz

Friday, February 05, 2010

Had ik toch bijna aan boord de blog bijgewerkt.

Ik vloog vandaag van Atlanta naar New York en aan boord hadden ze wifi (draadloos internet). Is natuurlijk wel rete cool om aan boord je mail te kunnen doen of zoals mijn buurman gewoon tv via het Internet. Dus ik dacht dat moet bassie ook ff doen. Maar ja, kost usd 10 voor een paar uur. En ben ben ik toch wel weer nederlander genoeg om het niet te doen. :-) dus doe ik het nu maar terwijl ik zit te wachten voordat ik aan boord kan van de 747 van de KLM.

Maar cool is het wel. Dus de volgende keer toch maar een keertje proberen.

Monday, January 25, 2010

Winterpret en foto's van de speelkamer

Zoals jullie wel weten wintert het een beetje in Nederland. Net toen we dachten dat het over was, viel er dit weekend weer 10 cm sneeuw. Ik wilde steeds nog even de foto's on-line zetten van de vorige sneeuw periode, maar dat was er nog niet van gekomen. Klik hier voor de sneeuwpret.
Tip: Klik op de eerste foto en dan op voor de "diashow".Maar eindelijk heb ik ook foto's van de speelkamer gemaakt. Dit weekend hebben we de Ikea weer bezocht voor de laatste dingetjes in het kantoor, dus ook die foto's komen snel. De bureau's moeten nog even opgeruimd worden voor nette foto's. :-)

Wij zijn helemaal blij met het resultaat, maar oordeel zelf.
Nog even geduld

Afgelopen vrijdag kwam het nieuws dat de Europese Commissie 10 werkdagen meer nodig heeft om de deal van Solvay met Abbott te bestuderen. Dit houdt in dat op zijn vroegst 11 februari er meer duidelijkheid komt. De EC vind dat er een kans bestaat dat het nieuwe bedrijf te machtig wordt in een bepaald onderdeel. Om dat te voorkomen, moet er wellicht iets gestopt danwel verkocht worden. Dat schiet dus allemaal niet op.

Het betekent overigens niet dat de deal nu serieus in gevaar kan komen. Via de media werd al bekend dat beide partijen nog dit kwartaal de deal af gaan ronden. Als dat klaar is, dan kan begonnen worden met de integratie in Abbott. Wat er staat te gebeuren is allemaal nog een beetje onduidelijk, maar er zijn wel een aantal dingen bekend geworden.

Vooralsnog wordt er grondig naar de integratie gekeken. Het is de op 1 na grootste aankoop en een goede integratie gaat tijd kosten. Op management niveau zal er wel het een en ander gaan wijzigen, zoals mensen van Abbott in de projecten en een aantal rapportage lijnen worden aangepast.

Wat het voor ons gaat betekenen staat nog lang niet vast. Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen, omdat zo lang de deal niet rond is er niet in detail gesproken mag worden over systeem integraties. Dat is het werk waar ik mij mee bezig zal gaan houden. Vanaf eind september wachten we nu dus al en dat zal nog wel een tijdje gaan duren. De verwachting is dat er pas in het 2e kwartaal meer duidelijkheid komt. Ondertussen blijven we wel bezig met een aantal projecten. Zo zit ik volgende week weer in Atlanta voor week voor een project. En vorige week heb ik weer een nieuw project gekregen.

Voorlopig is het dus afwachten en weet niemand echt wat er gaat gebeuren. Na de goedkeuring van de deal, gaat het 100 dagen plan van start en zal er bekend gaan worden hoe de organisatie eruit komt te zien en voor wie en wat er (geen) plaats is.

We houden jullie op de hoogte.

Thursday, January 07, 2010

Het sneeuwt en Nederland staat stil...

Ik was gister in Weesp om de dag met mensen van Abbott door te brengen. Het was een hele goede meeting en 's avonds gingen we nog even met z'n allen uit eten. Op telegraaf.nl had ik al gezien dat het aardig sneeuwde rondom Amsterdam. Om 17:00 uur stond alles vast op de weg en ik dacht: "We gaan even lekker eten en om 22:00 uur is alles wel opgelost." Niet dus. Toen we klaar waren met eten stonden letterlijk alle snelwegen nog vol.

Ik had dus de keus tussen of naar huis via de dijk Enkhuizen - Lelystad of slapen in Weesp. Ik heb maar voor het laatste gekozen. Gelukkig hadden ze nog een kamer vrij in het Hart van Weesp. Verder heb ik toevallig altijd tandpasta en borstel en deo in mijn bureaula, dus ik kon mij ieder geval nog een beetje opfrissen. Want ja, Walgreens of Walmart hebben we hier niet. :-)

Leuk hoor dat winterweer.

Wednesday, January 06, 2010

Alweer 2010....

Laten we beginnen met nogmaals iedereen de beste wensen te wensen voor 2010. Ik geloof dat dat alleen nog mag tot en met vandaag. Dat 2010 voor iedereen mag brengen wat hij er van verwacht.

De afgelopen weken zijn echt omgevlogen en waren voor de vakantie heel hectisch. St. Maarten, Sinterklaas en dan nog de kerstvieringen op school. Zucht, en dan 2 weken vrij.

Zoals de meeste van jullie wel weten stond de eerste week in het teken van de wintersport. Zaterdagmorgen, 19 december vertrokken we rond 3:00 uur ’s morgens naar Oostenrijk. Want dan ben je lekker op tijd in Oostenrijk denken we dan. Niet dus, ’s avonds om 19:00 kwamen we aan in ons geliefde Zillertal. 16 uur verder, 125 km file voor Nürnberg en 2 zieke kindjes achterin was toch wel een beproeving.

Maar goed, nadat we hadden besloten om het zondag een beetje rustig aan te doen zijn we naar boven gegaan en vielen we met onze neus in de boter.De kids konden ’s middags aansluiten in de les en kregen les van Jan en Ria, dus beter kon het niet beginnen. Jill in Bambinoland en Scott op de blauwe piste.
Het skiën ging erg goed voor de kids. Jill voerde wel iedere dag een toneelstukje op met huilen (“Papa, ik denk dat ik vandaag maar niet ga skiën”), maar zodra we weg waren had ze de grootste verhalen en zong ze alle liedjes mee. Het is toch verbazend hoe snel ze dat oppakken. Maandag op de matjes, dinsdag op de transportband, woensdag op de babypiste en donderdag van blauw af en in de sleeplift. Slik.

Maar ook Scott ging prima. Als kleinste in de groep tussen jongens tot 10 jaar, hield hij zich prima staande en heeft een aantal keer de rode piste gedaan. Ik ben zelf een aantal keren met hem in de stoeltjeslift gestapt om de leraar een beetje te helpen en dat deed me toch wel wat. Natuurlijk moest er ook af en toe gesprongen worden tussen de bomen door.

Tussen de lessen door hebben we het heerlijk gehad. Eerst de kids naar de les, wij een bakkie doen, lekker in het zonnetje. Onder de middag heeft Sabina zelf een aantal keer les genomen en begint zo waar af en toe het gevoel te krijgen. Het feit dat het er af en toe is en dat ze ze niet meer weg gooit, is natuurlijk wel top. Een doorbijtertje dus.

Op 2e kerstdag zijn we terug gegaan naar huis en met 9,5 uur waren we weer aan de overkant, dus dat ging een stuk beter. Droge weg, weinig drukte, dus dan gaat het al snel een stuk beter.
Ook Oud & Nieuw was fantastisch. We zaten met 22 volwassenen en 21 kinderen in een “woonboerderij”. Dit was super gezellig. De kinderen hebben zich goed vermaakt en wij hebben een hoop lol gehad. We hadden al onze eigen papa’s en mama’s uitgenodigd om op 1 januari een borreltje te komen halen. Dit vonden ze helemaal leuk en bijna iedereen was er dan ook. Bijzonder vond ik het dat we voor een paar jaar terug met z'n allen in de kroeg stonden op 1 januari, nu was iedereen een spelletje aan het doen; 2 tafels klaverjassen, 1 tafel kezen, 1 tafel kolonisten en 1 tafel sequenze. Echt heel leuk. Zaterdag rond het middaguur hebben we met z'n allen opgeruimd en afgesloten. We mochten nog wel een nachtje blijven, maar iedereen vond het goed zo. Als het goed is hebben we inmiddels een optie genomen voor over 4 jaar. Dat zegt natuurlijk wel wat.

En nu het nieuwe jaar. Alles weer een beetje in het ritme, de nieuwe kamers afmaken en kijken wat het allemaal qua werk gaat brengen. Maar daarover horen jullie binnenkort meer. Ik zal eens een overzicht geven wat er zoal gebeurd en vooral waarom dingen zo lang duren en het lijkt alsof er niets gebeurd. Gaat 2010 ons wat meer rust brengen dan 2009???? Ik vrees van niet, dat zal wel niet in onze aard zitten. :-)

Klik hier voor de foto’s

Groeten van ons.